Framställning av vanillin med hjälp av modifierad bakjäst

Bild på vaniljorkidé
Vaniljorkidé, Vanilla planifolia

Vanilj är en komplex blandning av hundratals olika smak- och doftämnen. Blandningen produceras i vaniljorkidéns frökapslar och den viktigaste ingrediensen är vanillin. På grund av de höga kostnaderna och den knappa tillgången på äkta vanilj är syntetiskt vanillin mycket vanligt. Det syntetiseras kemiskt från företrädesvis lignin, en biprodukt vid papperstillverkning och det fossila kolvätet guajakol. Globalt produceras årligen cirka 16 000 ton vanillin varav mindre än en procent kommer från vaniljorkidén. &Ari
ng;r 2007 fick en japansk forskare det så kallad Ig nobelpriset i kemi för att ha framställt vanillin från ligninet i kogödsel.

Det schweiziska företaget Evolva har använt sig av en annan strategi. De har modifierat jäst med både syntetiska gener och gener från andra organismer. De extra generna gör att jästen kan producera vanillin från vanligt druvsocker (glukos). Vanillinet är den första produkten som kommersialiserats, men företaget arbetar även med framställning av andra smak-och doftämnen som till exempel sötningsmedlet stevia, saffran och sandelträ.

Enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology har Evolvas vanillin blivit en måltavla för grupper som motsätter sig marknadsintroduktion av ingredienser som framställts med hjälp av genteknik.

Marie Nyman

Källa: Engineers of scent, Nature Biotechnology News Feature, volume 33, number 4, page 329 (2015)