Genetiskt modifierade Cavendish-bananer med motståndskraft mot Panamasjukan

Bild på bananer.
Banan, Musa

På 1950-talet dominerande sorten Gros Michel bananproduktionen men den slogs ut av Panamasjukan och ersattes av Cavendish-bananer som då var mer motståndskraftiga mot svampen. Idag är 40 procent av de bananer som odlas Cavendish och de dominerar helt exportmarknaden.

Panamasjukan orsakas av en Fusarium-svamp. Under 1990-talet upptäcktes en ny variant av svampen i Sydostasien. Den skiljer sig från de tidigare varianterna genom att den även infekterar och dödar Cavendish-bananer. Denna form av svampen har spridit sig till andra kontinenter och utgör idag ett stort hot mot bananodlingar på flera håll i världen.

Forskare från Australien och Nederländerna rapporterar nu att de har via genetisk modifiering fått fram Cavendish-bananer som är motståndskraftiga mot den nya formen av Fusarium-svampen. Den gen de modifierat bananerna med har isolerats från en vild banan. Genen finns även i Cavendish-bananer, men är betydligt mindre aktiv än den som finns i den vilda bananen.

De genetiskt modifierade bananerna har testats i fältförsök under tre år med mycket goda resultat.

Källa: Transgenic Cavendish bananas with resistance to Fusarium wilt tropical race 4, Dale et al, Nature Communications, 8:1496 (2017)