Genetiskt modifierade lila tomater och självlysande petunior säljs till privatpersoner i USA

Myndigheter i USA har godkänt att en genetiskt modifierad tomat och en petunia får säljas till konsument. Det är inte tillåtet att föra in och odla de här växterna i Sverige och EU.

Lila tomater med hög koncentration av antocyaniner

I USA har FDA (Food and Drug Administration) meddelat att en genetiskt modifierad lila tomat med extra höga nivåer av antioxidanter är säker att äta. Den har samma näringsinnehåll som vanliga tomater, men högre innehåll av antocyaniner. Tidigare har USA:s jordbruksverk, USDA, godkänt den för odling.

lila tomat
Genetiskt modifierad tomat som producerar antocyaniner. Foto: Norfolk Plant Sciences

Den lila tomaten har utvecklats av en brittisk forskargrupp och producerar antioxidanten antocyanin som är det ämne som ger blåbär, rödkål och rödbetor deras rödlila färger. För att producera antocyanin i hela frukten har den fått gener från trädgårdsväxten lejongap. Generna är aktiva i hela tomaten för att ge hög koncentration av antocyaniner även i fruktköttet. Nu har ett amerikanskt företag börjat sälja frön av den här tomaten till privatpersoner för hemmaodling.

Självlysande petunior

Petunior som lyser med ett grönt ljus har börjat säljas till privatpersoner i USA efter ett godkännande av USDA. Petunian har fått gener från en svamp som är naturligt bioluminicerande. I växten finns naturligt en särskild molekyl som nyttjas i kemiska reaktioner av de svampenzym som petunian fått. De reaktionerna ger upphov till ljus och molekylen återställs sedan. Det betyder att petunian kan lysa kontinuerligt utan att något ämne måste tillföras. Petunian lyser särskilt starkt där nivåerna av den här molekylen är höga, som i blomknoppar. Växten kan också svara med högre ljusintensitet om den utsätts för något som inducerar en högre koncentration av molekylen, till exempel det luftburna växthormonet etylen som mogna bananer avger.

Får jag ta med frön eller växter och odla i Sverige?

Nej, inte utan tillstånd. Tomaterna och petuniorna får endast odlas inom USA där myndigheterna godkänt detta. För odling av genetiskt modifierade växter i Sverige krävs tillstånd från Jordbruksverket. Tillstånd kan ges efter ansökan för så kallad innesluten användning, det vill säga odling i odlingsrum eller växthus under kontrollerade former som säkrar att inga frön, pollen eller växtdelar kan spridas till naturen utanför. Tillstånd kan också ges till forskare eller förädlare för försöksodling av genetiskt modifierade växter i fält. För att släppa ut en genetiskt modifierad växt på marknaden krävs godkännande på EU-nivå.

Den som utan tillstånd odlar genetiskt modifierade växter bryter mot de bestämmelser som finns och kan polisanmälas. Den här typen av brott räknas som otillåten miljöverksamhet. Enligt miljöbalken kan sådana miljöbrott ge böter eller fängelse i högst två år.

Dessutom får inte växtmaterial – genetiskt modifierade eller inte – föras in i Sverige och EU utan vidare. Det är för att undvika att växtskadegörare kommer in i EU. Det är förbjudet att föra in frön från familjen potatisväxter (Solanaceae) som tomat och petunia i EU. För andra växter som det inte finns importförbud mot krävs intyg om att växten är fri från växtsjukdomar. Tullen kontrollerar privatpersoner och Jordbruksverket kan kontrollera postförsändelser efter tips från Postnord.

2024-02-21 Annelie Carlsbecker

Källor:

FDA:s utlåtande om den lila tomaten, se post nummer 178.

USDA:s utlåtande om den lila tomaten.

USDA:s utlåtande om den självlysande petunian