Genmodifierad lax godkänns som livsmedel i USA

Atlantlax (Salmo salar). Foto från USDA-ARS, Troutlodge, Inc.

I november 2015 bedömde den amerikanska läkemedels- och livsmedelsmyndigheten, FDA, att företaget AquaBountys genmodifierad lax (GM-lax) är lika säker att äta som omodifierad lax.  De är första gången ett genmodifierat djur fått klartecken att användas som livsmedel. Redan i november 2013 godkände de kanadensiska myndigheterna produktion av ägg från laxen. Laxen får endast odlas i slutna anläggningar på land.

Den modifierade laxen kallas AquaAdvantage och är en atlantlax (Salmo salar) som modifierats så att den växer snabbare under sin tidiga utveckling. I slutänden blir den ungefär lika stor som omodiferad atlantlax. Laxen har modifierats med en gen som producerar ett tillväxthormon. Genen kommer från kungslax (Oncorhynchus tshawytscha) och startsekvensen har isolerats från tånglake (Zoarces americanus).

De modifierade atlantlaxarna är alla honor och har en triploid kromosomuppsättning för att förhindra att den korsar sig med vild lax. En triploid kromosomuppsättning innebär att den har tre kromosomer av varje sort.

Sedan tidigare är självlysande genmodifierade akvariefiskar (GloFish) godkända att säljas på marknaden i USA. I EU är inga genmodifierade djur tillåtna att säljas, varken som livsmedel, foder eller som akvariefiskar.

 

Källor: FDA has determined that the AquAdvantage salmon is as safe to eat as non-GE salmon (2015): 

Aquabounty cleared to produce salmon eggs in Canada for commercial purposes (2013): https://aquabounty.com/app/uploads/2014/02/2013-11.25-AquAdvantage-Salmon-Cleared-for-Production.pdf