Genmodifierad sötpotatis utan människans hjälp

Sötpotatis, Ipomea batatas

Forskare från bland annat det internationella potatiscentret i Peru har analyserat arvsmassan från 291 sorter av sötpotatis och visat att den innehåller flera fungerande gener från bakterier. Bakterie-DNA:t i sötpotatisen var uppdelat på två stora DNA-fragment. Det ena innehöll fyra bakteriegener och det andra fem. Det ena av dessa fragment var placerat mitt i en sötpotatisgen, en gen som troligtvis fungerade innan bakterie-DNA:t blev en del av sötpotatisens arvsmassa och inaktiverade den. Generna i detta DNA-fragment fanns i samtliga undersökta sorter av den odlade sötpotatisen, men inte i någon av de vilda arterna som användes som jämförelsematerial.

Detta skulle enligt forskarna kunna betyda att en eller flera av dessa bakteriegener gett sötpotatisen egenskaper som var fördelaktiga sett ur människans perspektiv. Det skulle i sin tur kunna innebära att människan under domesticeringen valde ut de sötpotatisar i naturen som innehöll bakteriegener.

Marie Nyman

Källa: Kyndt et al. The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop. Proc. Natl. Acad. Sci. 112, 201419685 (2015).