Genmodifierad tarmbakterie skyddar honungsbin mot virus och kvalster

Bilden visar ett honungsbi på väg mot en blomma.

Världens honungsbin är hotade. Det är även många andra av de pollinerade insekter som stora delar av vår växtbaserade livsmedelsproduktion är beroende av. Ett av hoten utgörs av virus- och kvalsterangrepp som kan slå ut hela bisamhällen.

Ny forskning som presenteras i Science visar hur honungsbin kan få ett ökat skydd mot varroakvalstret (Varroa destructor) av sina egna tarmbakterier. Kvalstret för med sig ett virus som i sin tur kan orsaka deformerade vingar hos infekterade bin. Till skillnad från oss människor som har tusentals olika sorters bakterier i vår tarmflora, har honungsbin bara sex till åtta. I den aktuella studien genmodifierades en av dessa tarmbakterier att tillverka en viss sorts RNA-molekyl.

RNA är mest känd som budbäraren av informationen i DNA till proteintillverkningen, men har många andra viktiga funktioner. Vissa små RNA-molekyler reglerar proteintillverkningen i cellen genom att ”tysta” gener i en process som kallas RNA interferens.

De RNA-molekyler som forskarna fick bakterierna att tillverka, lurar virus och kvalster som infekterat biet att tysta ner några av sina egna gener. RNA-molekylerna är designade så att inkräktarna luras stänga av just de gener som är viktiga för deras överlevnad. Forskarna kunde se att de bin som ätit genmodifierade bakterier jämfört med andra bin, var mer motståndskraftiga när de utsattes för virus och kvalster.

Experimentet har hittills gjorts med bin som hålls i en laboratoriemiljö och behöver även testas på bin utomhus eller i bikupor. Fungerar metoden även där finns potential att minska två av de allvarliga hot som honungsbiet står inför.

/Mia Olsson

Källa: Engineered symbionts activate honey bee immunity and limit pathogens. Science 31 Jan 2020.
Mite-destroying gut bacterium might help save the vulnerable honey bees. Science Magazine Jan 30. 2020.