Genmodifiering gör att näringsämne även fungerar som herbicid

Bild på bomullsfält.
Bomull, Gossypium

Fosfor är ett absolut nödvändigt näringsämne för växter, men växter kan i princip bara tillgodogöra sig fosfor i form av ortofosfater. Nu har forskare genetiskt modifierat bomull så att plantorna även kan använda fosfor i form av fosfit.

Eftersom ogräsen inte kan använda fosfit som näringskälla kommer de att konkurreras ut av den odlade grödan. Fosfiten fungerar alltså inte bara som ett näringsämne för den genmodifierade bomullen, den fungerar också som en herbicid (ogräsbekämpningsmedel).

Källa: Selective fertilization with phosphite allows unhindered growth of cotton plants expressing the ptxD gene while suppressing weeds. Pandeya et al, PNAS, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1804862115 (June 2018)