Genomredigerade växter kommer inte att regleras i USA

Bild på tomater.
Tomater, Solanum lycopersicum

I ett uttalande i slutet av mars förtydligade USA:s jordbruksminister, jordbruksdepartementets syn på genomredigering i förhållande till bioteknologilagstiftningen. Departementet har enligt ministern inga planer på att reglera växter med egenskaper som även kan fås på traditionell väg.

Genom att undanta genomredigering från reglering vill de möjliggöra innovation där det inte finns någon risk. Nya förädlingstekniker är enligt jordbruksministern enormt löftesrika när det gäller att ta fram grödor som till exempel kan motstå skadegörare och torka.

Med genomredigering kan förädlaren bland annat skapa riktade förändringar (mutationer) i arvsmassan och därmed ge växten en ny egenskap utan att något främmande DNA integreras i växtens arvsmassa. Ett exempel på en genomredigeringsteknik som på bara några få år fått stort genomslag är CRISPR/Cas9. Exempel på en traditionell förädlingsteknik är mutationsförädling där strålning eller kemikalier används för att skapa slumpmässiga mutationer över hela arvsmassan.

Inom EU har man ännu inte tagit något beslut om genomredigerade växter ska regleras som en genetiskt modifierad växt eller inte.

Källa: USDA, press release No. 0070.18, March 28, 2018