Genomredigerade minigrisar som husdjur

Genomredigering handlar om att skapa riktade förändringar i arvsmassan. En av de tekniker som används förkortas TALEN. Tekniken kan användas på olika sätt. Den kan till exempel användas för att byta ut enstaka baspar i en sjukdomsgen eller för att skapa en mutation på en förutbestämd plats i en viss gen så att den stängs av.

I Kina har forskare med hjälp av genredigeringstekniken TALEN tagit fram minigrisar som i vuxen ålder bara väger cirka 15 kilo. Tanken var ursprungligen att använda minigrisarna som försöksdjur för att studera sjukdomar hos människa. I september meddelade Beijing Genomics Institute som utvecklat grisarna att de planerade att börja sälja dem som husdjur. Inledningsvis kommer en minigris att kosta 1 600 amerikanska dollar. Mingrisarna har fått genen för mottagarproteinet för tillväxthormon utslagen.

Marie Nyman

Källa: Cyranoski, D. Gene-edited ‘micropigs’ to be sold as pets at Chinese institute. Nature 526, 18–18 (2015).