Global odling av genetiskt modifierade grödor 2011

Potatis, Solanum tuberosum.

Under 2011 odlades genetiskt modifierade grödor på 160 miljoner hektar världen över, en ökning med 12 miljoner hektar jämfört med 2010. Siffran motsvarar cirka 11 procent av jordens odlingsbara mark. Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 75 procent av den totala sojabönsarealen i världen, en nedgång med 6 procent jämfört med 2010. Den totala sojabönsarealen (genetiskt modifierad och konventionell) ökad med 10 miljoner hektar, vilket gör att antal hektar med genmodifierad sojaböna var ungefär densamma 2011 som den var 2010. Andelen genetiskt modifierad bomull har däremot ökat. Under 2010 var 64 procent av den bomull som odlades globalt genetiskt modifierad, under 2011 hade andelen ökat till 82 procent. Motsvarande siffra för majs var under 2011 32 procent och för raps 26 procent. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2011 var squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel, paprika och potatis.

Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 29 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. För tredje året i rad är Brasilien det land där arealerna med modifierade grödor ökar mest. I Australien odlades modifierad bomull på 99,5 procent av landets totala bomullsareal.

Inom EU odlades under 2011 insektsresistent Bt-majs på 114 490 hektar, en ökning med drygt 23 000 hektar från föregående år. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Rumänien och Polen. Spanien är det land inom EU som odlar de största arealerna av Bt-majs. Under 2011 odlades i Spanien 97 324 hektar, vilket är mer än den totala odlingsarealen av genetiskt modifierade grödor inom hela EU under 2010. I grannlandet Portugal har odlingsarealen ökat med knappt 60 procent och var under 2011 7843 hektar.

Den modifierade majs som är godkänd för odling inom EU betecknas MON810 och är resistent mot bland annat majsmott (Ostrinia nubialis). Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för olika klimat etc. Den 29 december 2011 fanns 224 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Stärkelsepotatisen Amflora odlades under 2011 i Sverige och Tyskland på sammanlagt 17 hektar.

Marie Nyman

Källor: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (www.isaaa.org); EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter 2011/C 380 A/01