Global odling av genetiskt modifierade grödor 2014

Bild på sojabönor i fält.
Sojaböna, Glycine max.

Under 2014 odlades genetiskt modifierade grödor på 181 miljoner hektar världen över, en ökning med sex miljoner hektar jämfört med 2013. Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 28 länder. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 82 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 68 procent, för majs 30 procent och för raps 25 procent. Övriga genmodifierade växter som odlades kommersiellt under 2014 var aubergine, squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel och paprika. Sammanlagt har genmodifierade grödor, från de första 1,7 miljoner hektaren 1996 fram till idag, odlats på cirka 1785 miljoner hektar.

En genmodifierad gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs med som är resistent mot bland annat majsmott och betecknas MON810. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen på 148 016 hektar under 2014. Majsen odlades i Spanien, Tjeckien, Portugal, Slovakien och Rumänien. Av de nära 150 000 hektaren, odlades cirka 92 procent i Spanien. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för till exempel olika klimat. I december 2014 fanns 200 olika majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Marie Nyman

Källor: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops: 2014 ISAAA http://www.isaaa.org; Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, 33:e fullständiga upplagan (2014/C 450/01)