Grönt ljus i USA för genomredigerade trädgårdschampinjoner, majs och potatis

Champinjoner, Agaricus

Forskare vid Pennsylvania State University har använt CRISPR/Cas9 på trädgårdchampinjon. Med tekniken har de avlägsnat några få baspar i en gen, vilket lett till att den inaktiverats. När genen är aktiv producerar den ett enzym som gör att champinjoner mörknar när de utsätts för tryck. Totalt finns sex kopior av denna gen i champinjon och i ett första skede har en av dessa inaktiverats. Forskarna arbetar vidare med att slå ut ytterligare kopior av genen och planerar att starta ett företag. Jordbruksdepartementet i USA har meddelat att champinjonerna inte är att betrakta som genetiskt modifierade produkter som omfattas av lagstiftningen.

Även en majs vars stärkelse bara innehåller amylopektin har fått klartecken. Den har utvecklats av företaget DuPont Pioneer med hjälp av CRISPR/Cas9. Majs­stärkelse består vanligtvis av amylopektin och amylos. Jordbruksdepartementet i USA har också bedömt att en potatis som utvecklats av företaget Calyxt med hjälp av TALEN-tekniken inte är någon reglerad produkt. Potatisen har fått en gen utslagen som gör att den inte mörknar vid tryck som kan uppkomma vid skörd och hantering. Andra produkter som Calyxt utvecklar är sojaböna med olivoljeliknande olja, raps vars olja har lägre halt av mättat fett och vete där den komponent i gluten som kan orsaka problem för vissa människor avlägsnats.

Marie Nyman

Källor: Camacho et al, Nature Biotechnology, 32:1087 (2014); Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation, Nature News April 1 (2016); Regulated Article Letters of Inquiry, USDA, APHIS (2016)