Högre skörd och minskad användning av bekämpningsmedel när genmodifierad aubergine odlas

Bild på auberginefrukt
Aubergine, Solanum melagona

Aubergine är en billig och populär gröda i Bangladesh och en viktig inkomstkälla för lantbrukare. Den allvarligaste skadegöraren på aubergine i Asien är malen Leucinodes orbonalis. Larverna angriper blad och blommor och borrar sig in i frukterna vilket gör att de inte går att sälja. För skydda odlingarna besprutas konventionella auberginefält två till tre gånger i veckan med insektsbekämpningsmedel, i vissa fall så mycket som två gånger per dag. Trots användningen av bekämpningsmedel förlorar aubergineodlarna i Bangladesh mellan 30 och 60 procent av sin skörd på grund av larvangreppen.

I oktober 2013 marknadsgodkände Bangladesh aubergine som genmodifierats för att ge motståndskraft mot Leucinodes orbonalis. Bt-brinjal, som de kallas i Asien, började odlas i liten skala 2014. Det rörde sig då om 20 lantbrukare i fyra distrikt. Fyra år senare odlade 27 012 lantbrukare Bt-brinjal.

International Food Policy Research Institute (IFPRI) har studerat hur odling av Bt-brinjal påverkat användningen av bekämpningsmedel och lantbrukarnas ekonomi.

Resultaten visar att antalet bekämpningstillfällen var 51 procent färre och mängden bekämpningsmedel 39 procent lägre vid odling av genmodifierad aubergine i jämförelse med konventionell. Skörden var 41 procent högre i fält med Bt-brinjal och kostnaderna för bekämpningsmedel 47 procent lägre än för lantbrukare som odlade konventionell aubergine.

Marie Nyman

Källor
• Impacts of Bt-brinjal (eggplant) technology in Bangladesh, International Food Policy Research Institute Bangladesh Policy Research and Strategy Support Program August 2019
• Bt eggplant project in Bangladesh: History, present status and future direction. Shelton et al, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2018, Volume 6, Article 106.