Immunterapibehandlingar mot cancer godkända inom EU

Bild på röda blodkroppar, erytrocyter
Röda blodkroppar, erytrocyter

I slutet av augusti marknadsgodkände EU-kommissionen två immunterapibehandlingar mot cancer. Den ena terapin har utvecklats av företaget Novartis för behandling av barn och unga vuxna med akut lymfoblastisk leukemi (en form av blodcancer) och kallas Kymriah. Den andra är för behandling av vuxna med vissa typer av B-cellslymfom. Den har utvecklats av företaget Kite och kallas Yescarta

Båda dessa immunterapibehandlingar godkändes i USA för bra precis ett år sedan

Denna typ av immunterapibehandling innebär att T-celler (en del av immunförsvaret) tas ut från patientens kropp, genmodifieras och förökas upp till miljarder. Därefter förs T-cellerna tillbaka in i patienten. Det T-cellerna modifieras med är så kallade CAR-receptorer och kallas därför CAR-T-celler. CAR-receptorn gör att T-cellerna känner igen ett specifikt protein (ett antigen) på tumörcellerna.

Källor
• Novartis receives Europen Commission approval of its CAR-T cell therapy, Kymriah (tisagenlecleucel). Novartis pressmeddelande 27 augusti 2018.

• Yescarta (Axicabtagene Ciloleucel) receives European marketing authorization fo the treatment of relapsed or refractory DLBCL and PMBCL. Kite pressmeddelande 27 augusti 2018.