Kattens gener berättar att den kom från Egypten och Mellanöstern för flera tusen år sedan

Bild på katt.
Katt, Felis catus.

I en ny studie av kattens arvsmassa har man slutit sig till att dagens tamkatter kom från Egypten och Mellanöstern. Att de rimligen spreds via handelsvägar och liknande, till både land och sjöss. Och att en tydlig avel av katter uppkom sent i kattens domesticeringshistoria.

Redan 2007 publicerades den sekvensbestämda arvsmassan för katt. Nu har DNA från mycket gamla katter (så kallat ancient DNA eller aDNA) isolerats och sekvensbestämts. Detta för att ge en inblick i evolutionen och domesticeringen av de tama katterna. Prover från totalt 352 individer från Europa, Asien och Afrika analyserades. Proverna kom från bland annat 9 000 år gamla skelett och kattmumier från Egypten. Dessutom sekvensbestämdes arvsmassan från vildkatter från dagens Afrika (totalt 28 individer).

En av slutsatserna från studien var att tamkatten spreds från Mellanöstern. Denna spridning påbörjades för 5 000 till 10 000 år sedan. Det tycks som att katterna levde parallellt med människan under tusentals år, innan de faktiskt blev domesticerade. De första katterna avlades troligtvis för att kontrollera skadedjur som möss och råttor, snarare än att vara sällskapsdjur.
Dagens tamkatter har sitt ursprung i två olika linjer. En linje uppkom i dagens Turkiet-Irak. För att sedan spridas in till Europa för cirka 6 400 år sedan. Troligtvis spreds katterna med hjälp av de tidiga lantbrukarna. Den andra linjen har sitt huvudsakliga ursprung i Egypten. Denna kattlinje spreds till Europa för kanske 4 000 år sedan. Troligtvis via handelsrutter över Medelhavet.

Källor
1. Ottoni C, Van Neer W, De Cupere B, et al. The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. Nat Ecol Evol. 2017;1(7):139. doi:10.1038/s41559-017-0139.
2. Eoin LN. Genomics: The feline line. Nature. 2017;546(7659):480. doi:10.1038/546480a.
3. Hesman Saey T. DNA reveals how cats achieved world domination. Sci News. 2017. https://www.sciencenews.org/article/dna-reveals-how-cats-achieved-world-domination.
4. Johansson R. Tamkattens historia kartlagd. sverigesradio.se. 2017. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6720522. Accessed September 19, 2017.
5. Pontius JU, Mullikin JC, Smith DR, et al. Initial sequence and comparative analysis of the cat genome. Genome Res. 2007;17(11):1675-1689. doi:10.1101/gr.6380007.