Läkemedel som återställer cancerpatienters epigenom

Genom är detsamma som arvsmassa, det vill säga DNA:t i en cell. Epigenomet består av molekyler som binder till DNA:t eller de proteiner DNA:t är packat kring. En levercell behöver ha vissa gener påslagna för att kunna sköta sina uppgifter. I andra celltyper kan dessa gener vara avstängda och andra påslagna. Det är här epigenomet kommer in. Det ser till att rätt gener är aktiva i de olika celltyperna. I cancerceller är det epigenetiska mönstret ofta förändrat. Dessa förändringar är reversibla och det är därför möjligt att återställa epigenomet i cancerceller.

I USA har ett läkemedel som återställer epigenomet i cancercellerna hos patienter med multipelt melanom godkänts. Läkemedlet blockerar ett enzym som är inblandat i modifieringarna av epigenomet och är tänkt att ges i kombination med andra behandlingar.

Marie Nyman

Källor: Epigenome drug approved after setback, Nature Biotechnology News volume 33, Number:437 (May 2015); Drugging the epigenome, Nature, News & Analysis Volume 12:92 (February 2013); Development and classes of epigenetic drugs for cancer Dhanak & Jackson, Biochemical and Biophysical Research Communications 455:58-69 (2014)