Långtidsstudier av genetiskt modifierade grödor

I en översiktsartikel har forskare analyserat ett antal tidigare publicerade studier som undersökt potentiella hälsoeffekter av genetiskt modifierade grödor. De analyserade 12 långtidsstudier (mer än 90 dagar till upp till två år) och 12 flergenerationsstudier (från två till fem generationer). Resultaten från de sammanlagt 24 studierna visar enligt forskarna inte på några hälsorisker.

De små skillnaderna som observerades i vissa studier föll inom ramen för den normala biologiska variationen.

Marie Nyman

Källa: Snell et al, Food and Chemical Toxicology 50:1134 (2012)