Lär känna dina mikroorganismer – företag erbjuder analys

Människokroppen är hem för cirka 1,5 kilo bakterier och andra mikroorganismer. Några är skadliga men de flesta är livsnödvändiga, man kan säga att människan lever i symbios med mikroorganismer.

Företaget My Microbes erbjuder analys av den individuella mikrobiom i tarmen och dess funktion. Genom att skicka in prover och betala cirka 7000 kronor, som delvis täcker kostnaden för analyserna, kan man få information om sitt eget mikrobiom. Deltagarna får resultaten från sin personliga analys samt insyn i hur dessa används. Det insamlade materialet kommer att användas i forskningssyfte. Ett annat företag, uBiome, erbjuder analys av mikrobiomet i munnen, näsan, och tarmarna och på huden och genitalierna. Kostnaden varierar mellan i storleksordningen 500 till 2500 kronor beroende vad man vill analysera.

Natalie von der Lehr

Källa: My Microbes – http://my.microbes.eu/index.cgi; uBiome http://ubiome.com/pages/buynow

Bild med exempel på mikroorganismer i och på människokroppen.
Exempel på mikroorganismer i och på människokroppen. Copyright: Gunilla Elam.