Mikrobiomets påverkan på immunterapi mot cancer

Vid en form av immunterapi behandlas patienter med en typ av läkemedel som kallas PD-1-hämmare. Läkemedlen blockerar proteinet PD-1 som normalt binder till tumörceller och hindrar kroppens immunförsvar att attackera dem. Hur väl behandlingen fungerar varierar från patient till patient.

Nu visar två forskningsartiklar att mikrobiomet kan spela en roll i hur framgångsrik behandling av cancerpatienter med PD-1-hämmare är. Mikrobiomet är alla de mikroorganismer som finns i en viss miljö, till exempel mag-tarmkanalen.

I den ena studien samlades avföring in från över 100 patienter innan de behandlades med PD-1-hämmare. De som hade den största mångfalden av mikroorganismer svarade bättre på behandlingen och möss som transplanterades med avföring från dessa patienter fick minskad tumörtillväxt. Forskarna kunde också visa att patienter som hade mycket bakterier i gruppen Clostridiales var mer benägna att svara på behandlingen och att de som hade mycket Bacteroidales-bakterier i sin avföring svarade smärre.

Den andra studien visar att patienter som behandlats med antibiotika kort tid innan eller strax efter immunterapibehandlingen klarade sig sämre. Antibiotika slår inte bara ut de bakterier som orsakar den infektion man vill behandla utan stör hela mikrobiomet i mag-tarmkanalen. Forskarna visade också att närvaro av bakterien Akkermansia muciniphila, både i möss och människor, var kopplad till bättre svar på behandlingen.

Källor: Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients. Gopalakrishnan et al, Science 10.1126/science.aan4236 (2017); Gut microbiome influences efficacy of PD-1-based immunotherapy against epithelial tumors. Routy et el, Science 10:1126/science.aan3706 (2017)