Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer

Vetefält
Vete, Triticum aestivum. Foto: USAs jordbruksdepartement, USDA

Kinesiska forskare har tagit fram ett vete som är resistent mot mjöldagg orsakad av svampen Blumeria graminis. De har använt sig av de nya teknikerna TALEN och CRISPR med vars hjälp man kan skapa mutationer på förutbestämda platser i en växts arvsmassa. De gener forskarna inaktiverat är gener vars proteiner trycker ner vetets försvar mot mjöldagg. Man kan säga att de tagit bort den broms som hindrat växtens eget försvar.

Att på detta sätt ändra en egenskap i en gröda som vete är särskilt svårt eftersom det har sex kopior av varje kromosom (hexaploid). Det betyder att vetet har tre par av liknande, men inte identiska kopior av de flesta av sina gener. För att få den önskade egenskapen måste alla kopior av den gen man vill inaktivera muteras.

Både TALEN och CRISPR är exempel på tekniker där man inom EU ännu inte beslutat om de leder till en genetiskt modifierad gröda som ska regleras eller inte.

Marie Nyman

Källa: Wang et al, Nature Biotechnology, published online 20 july 2014