Nigeria godkänner genetiskt modifierad ögonböna

Nigeria har godkänt en genetiskt modifierad ögonböna (Vigna unguiculata) för odling. Det blir den första genmodifierade gröda som odlas i landet. Ögonböna är en viktig gröda i Nigeria och landet står för 58 procent av den globala produktionen. Den har ett högt proteininnehåll och kallas naman talaka, fattig mans kött. Bönan innehåller också viktiga mineraler som zink och järn.

Den ögonbönan som nu marknadsgodkänts har modifierats så att den kan motstå angrepp från larver av fjärilsarten Maruca vitrata. I Västafrika är det en av de huvudsakliga skadegörarna på ögonböna. Om larverna inte bekämpas kan det leda till en skördeförlust på upp till 80 procent.

Källor
Decision Document for a permit for the Commercial release of Pod Borer – Resistant Cowpea (PBR – Cowpea)-event AAT709A, genetically modified for lepidopteran insect pest ( vitrata) resistance, issued to Institute for Agricultural Research (IAR), Zaria, National Biosafety Management Agency, Permit: NBMA / CM/002, Issued 25 January 2019; The International Institute of Tropical Agriculturehttp://www.iita.org/crops/cowpea/