Ny genterapi för ”bubbelbarn” med immunbrist

Varje år föds i Sverige 2-3 barn med någon form av Severe Combined Immunodeficiency (SCID), som på svenska översätts med svår kombinerad immunbrist. Hos ett barn med SCID fungerar immunförsvaret mycket dåligt och ibland inte alls, vilket leder till att minsta förkylning kan vara dödlig. Vissa barn med SCID måste vårdas i sterila plasttält för att undvika infektioner, därav uttrycket ”bubbel-barn”. Utan snabb diagnos och behandling lever barnen med SCID i regel inte längre än ett år.

Den vanligaste behandlingen av SCID är stamcellstransplantation. För att behandlingen ska vara lyckosam ska den helst ske innan patienten är en månad gammal och med celler från en perfekt matchad donator. Detta kräver att det finns ett friskt syskon, som är den perfekta donatorn, och att diagnosen ställs tidigt, helst redan under fosterstadiet. När verkligheten inte möter dessa krav så uppstår ofta komplikationer till följd av att patienten redan drabbats av infektioner och/eller stöter bort stamceller från en sämre lämpad donator.

Nyligen publicerade en forskargrupp en studie som beskriver en ny genterapi för behandling av SCID. I studien rapporteras hur genterapin helt botade åtta patienter med den vanligaste formen av SCID som kallas X-kromosombunden ärftlig SCID (X-SCID). Sjukdomen orsakas av mutationer i genen IL2RG och drabbar bara pojkar eftersom genen finns på könskromosom X. Pojkar har bara en X-kromosom medan flickor har två och därmed alltid en frisk kromosom (med en fungerande kopia av IL2RG) som kan kompensera för den sjuka. IL2RG kodar för ett mottagarprotein som behövs för att upprätthålla ett tillräckligt antal av en sorts immunceller som bekämpar infektioner.

Den nya behandlingen innebär att patienternas egna stamceller får en fungerande kopia av IL2RG istället för den muterade som orsakat sjukdomen. Stamcellerna utvinns ur benmärg och den nya genkopian sätts in i cellernas arvsmassa med hjälp av en virusvektor. De korrigerade stamcellerna förs sen tillbaka till patienten som nu har en fungerande IL2RG-gen. Forskarna rapporterade att efter 3-4 månader hade patienterna ett normalt antal immunceller i blodet och immunförsvaret var återställt.

Redan år 2000 var en genterapi på gång för X-SCID men alla kliniska studier stoppades då ett flertal av patienterna utvecklade leukemi. Orsaken var att virusvektorn som användes aktiverade gener som påverkade celldelning. Dessa gener kan orsaka cancer om de inte regleras exakt. I den aktuella studien har forskarna använt en annan typ av vektorer och byggt in så kallade isolatorer i dessa vilket garanterar att kringliggande gener inte påverkas.

/Mia Olsson

Källa: Lentiviral Gene Therapy Combined with Low-Dose Busulfan in Infants with SCID-X1. New England Journal of Medicine, April 18 2019.