Odling av genetiskt modifierade växter 2010

Bild på majsfält
Majs, Zea mays

Under 2010 odlades genetiskt modifierade grödor på 148 miljoner hektar världen över, en ökning med 14 miljoner hektar jämfört med 2009. Siffran motsvarar cirka 10 procent av jordens odlingsbara mark. Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 81 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 64 procent, för majs 29 procent och för raps 23 procent. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2010 var potatis, squash, papaya, alfalfa, sockerbeta, tomat, poppel och paprika. Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 29 länder, vilket är fyra fler än 2009. De största arealerna med genetiskt modifierade grödor finns i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina.

De genetiskt modifierade grödor som odlades inom EU var hybrider som bygger på MON 810, en majs med inbyggd resistens mot bland annat majsmott och stärkelsepotatisen Amflora. Totalt fanns i december 2010, 171 hybrider mellan MON 810 och konventionell majs på EU: s gemensamma sortlista. Majsen odlades på 91 643 hektar.

Marie Nyman
Källa: Global Status of Commercialized Biotech/GM crops: 2010, http://www.isaaa.org/