Ryssland satsar på genomredigerade grödor och djur

Copyright: Gunilla Elam

Ryssland har avsatt 1,7 miljarder amerikanska dollar för att finansiera utvecklingen av genredigerade grödor och djur. Målet är att ta fram 30 nya genredigerade grödor och djur till 2027.

Beslutet tyder på att genredigerade organismer inte kommer att omfattas av den lag som infördes 2016 och som förbjuder odling av genetiskt modifierade organismer. Det skulle innebära att Ryssland går helt eller delvis på samma linje som USA, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia och Australien.

Efter en dom i EU-domstolen sommar 2018 regleras genredigerade växter som genmodifierade inom EU. Det är dock mycket som är oklart när det gäller tolkningen av domen och det faktum att det inte går att avgöra om en mutation (en genetisk förändring) är ett resultat av en genredigeringsteknik, traditionell mutagenes eller är spontan gör det problematiskt att upprätthålla märknings-och spårbarhetslagstiftningen.

Marie Nyman
Källa: Russia joins in global gene-editing bonanza. Nature News, 14 May 2019.