Spindelsilke från modifierade, fotosyntetiserande bakterier

Bild på spindelarten Nephilia clavipes.
Nephilia clavipes

Spindeltråd är ett unikt material. Det är tunt och elastiskt samtidigt som det är starkare än stål. Trådarna är uppbyggda av proteiner som spindeln förvarar i en körtel tills det är dags att väva ett nät. Äkta silke produceras av silkesfjärilens larver, men spindelns trådar är också en form av silke. Det är svårt att ”odla” spindlar och få fram någon större mängd spindelsilke. Istället används genetiskt modifierade mikroorganismer för att producera de proteiner som bygger upp silket. Ofta används spindeln Nephilia clavipes gener som förlaga. Under sommaren 2020 publicerades en vetenskaplig artikel där forskare vid RIKEN Center for Sustainable Resource Science i Japan använt en fotosyntetiserande bakterie för att framställa proteiner till spindelsilke. Produktionen är koldioxidneutral och enligt forskarna är de fotosyntetiserande bakterierna en lovande grön och hållbar plattform för produktion av proteiner för olika ändamål.

Marie Nyman

A marine photosynthetic microbial cell factory as a platform for spider silk production. Foong et al., Communication Biology (2020).