Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien

Bild på bomullsplanta
Bomull, Gossypium

I Indien odlas bomull främst av småskaliga lantbrukare med en gård om mindre än sex hektar. Den insektsresistenta Bt-bomullen har funnits på den indiska marknaden sedan 2002 och 2011 var cirka 90 procent av all bomull som odlades i Indien Bt-bomull.

Forskare vid institutionen för Jordbruksekonomi och landsbygdsutveckling i Göttingen, Tyskland har undersökt hur odling av Bt-bomull i Indien påverkat storleken på skörden och de småskaliga lantbrukarnas ekonomi under åren 2002-2008. Resultaten visar att Bt-bomullen lett till ansenliga socioekonomiska fördelar för lantbrukarna. Forskarna visar bland annat att introduktionen av Bt-bomull lett till en 24 -procentig skördeökning och att bomullsodlarnas vinst ökat med 50 procent.

Enligt forskarna tycks det i nuläget inte vara några problem med resistensutveckling i insektspopulationer eller problem med sekundära skadegörare i Indien men att utvecklingen bör övervakas.

Marie Nyman

Källa: Economic impacts and impact dynamics of Bt (Bacillus thuringensis) cotton in India, Jonas Kathage and Matin Qaim, PNAS (Early edition) www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1203647109 (2012)