Tidskrift drar tillbaka artikel om oväntade effekter av CRISPR/Cas9

Bild på laboratoriemöss
Laboratoriemöss

Under 2017 publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods där forskare rapporterade om oväntade förändringar i arvsmassan efter att ha använt genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 på möss.

Andra forskare ifrågasatte resultaten och efter en utvärdering drog tidskriften tillbaka artikeln i april 2018. Tidskriften menade att det inte fanns tillräckligt med data för att avgöra om de genetiska skillnaderna mellan de genomredigerade mössen och kontrollgruppen orsakats av själva genomredigeringen eller om det var frågan om naturlig genetisk variation.

Källa: CRISPR off-targets: a reassessment, Nature Methods, Editorial, vol.15 no 4 (April 2018)