Biologiskt nedbrytbara skor framställda av spindeltråd som produceras av genmodifierade bakterier

Bakterien Escherichia, förkortat E.coli.
Bakterien Escherichia coli, förkortat E.coli. Foto: National Institute of General Medical Sciences, National Institutes of Health. CC BY-NC 2.0

Spindeltråd är ett unikt material. Det är tunt och elastiskt samtidigt som det är starkare än ståltråd. Trådarna är uppbyggda av proteiner som spindel förvarar i en körtel tills det är dags att väva ett nät. I slutet av november presenterade företaget Adidas en sportsko där materialet består av syntetisk spindeltråd. Spindeltråden framställs av det tyska företaget Amsilk som använder genetiskt modifierade bakterier för att producera de proteiner som behövs.

Några av de material som Adidas idag använder i sina sportartiklar är återvinningsbara, men de bryts inte ner. De nya skorna är däremot biologiskt nedbrytbar. Enligt Adidas krävs det också betydligt mindre energi för att producera det nya materialet jämfört med det som används idag.  Future Biofabrics, som skorna kallas, är ännu bara en prototyp, men Adidas hoppas kunna börja sälja dem under 2017.

Det USA-baserade företaget Kraig Biocraft Laboratories producerar också spindeltråd, men istället för bakterier använder de genmodifierade silkesmaskar. De har bland annat en produkt som kallas Dragon Silk.

Man har även lyckats producera spindeltråd med hjälp av en genmodifierad get som producerade spindeltrådsprotein i sin mjölk. Geten Freckles finns sedan 2013 att beskåda på museet Center of Postnatural History i Pittsburgh.

Marie Nyman

Källor: Amsilk, www.amsilk.com; Kraig Biocraft Laboratories, http://www.kraiglabs.com; Center for Postnatural History, http://postnatural.org/Specimen-Vault/Biosteel-Goat