Sojabönans arvsmassa kartlagd

Sojaböna är globalt en av de viktigaste källorna till protein och olja. Sojabönan är också viktig för att den binder atmosfäriskt kväve genom sin symbios med jordbundna mikroorganismer. Ett forskarteam har kartlagt sojabönans arvsmassa och identifierat dryg 46 000 proteinkodande gener. Forskarna kunde även konstatera att över 75 procent av generna förekom i flera kopior…

Den heliga lotusblommans arvsmassa kartlagd

Den indiska lotusen (Nelumbo nucifera) är en vattenväxt som anses helig både inom buddismen och inom hinduismen. Utseendemässigt liknar den näckrosväxterna, men är inte släkt med dem. I Asien har lotusen odlats under 1000-tals år och alla delar av plantan kan användas som föda eller som örtmedicin. Lotusblomman har många unika biologiska egenskaper. Den har…

Tomatens arvsmassa kartlagd

Ett internationellt konsortium har kartlagt arvsmassan från den domesticerade tomaten (Solanum lycopersicum) och dess vilda släkting Solanum pipinellifolium. Detta anses så betydelsefullt att tomaten hamnade på omslaget till den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Den tomatsort som forskarna kartlagt används vid ketchuptillverkning. Den togs fram av företaget Heinz vars grundare sägs vara upphovsman till aforismen ”To improve…

Potatisens arvsmassa kartlagd

Globalt är potatis den viktigaste grödan efter vete, ris och majs. Potatis är en tetraploid gröda, det vill säga den har fyra kopior av varje kromosom och har en komplex arvsmassa. Det gör att det tar längre tid att ta fram en ny potatissort jämfört med sorter av många andra grödor. Nu har ett konsortium bestående av…

Växters arvsmassa ger inblick i evolutionen

År 2000 presenterades DNA-sekvensen för växtbiologernas favoritstudieobjekt, ogräset backtrav. Elva år senare har närmare 30 växtarter fått sin arvsmassa kartlagd och projekt pågår för att sekvensbestämma fler, till exempel The 1000 Plant Genome Project som startade 2009. Vid sidan av backtrav har poppel, majs, ris och ett 20-tal andra angiospermer (en av fröväxternas två huvudgrupper)…