Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen

En forskargrupp har studerat hur potatis, som uttrycker ett skalbaggsspecifikt cry-protein påverkar harlekinnyckelpigan och jordlöparen båda medlemmar av insektsordningen skalbaggar. Potatisen har utvecklats för att motstå angrepp från koloradoskalbaggen. I studien matades nyckelpigan med pollen från potatisen uppblandat med honung, medan jordlöparens diet bestod av fjärilslarver uppfödda på den genmodifierade potatisen. Ingen påverkan kunde påvisas…