Antibiotikaresistenta jordbakterier i fält med genmodifierad majs

Att studera förekomst och mångfald av antibiotikaresistensgener i jordbakterier, och dessa geners möjligheter att överföras horisontellt (överföring av genetiskt material till annan än avkomman), är nödvändigt för att kunna uppskatta sannolikheten för ekologiska (och möjligtvis kliniska) konsekvenser av en eventuell överföring av gener från genmodifierade växter till jordbakterier. Franska och schweiziska forskare har undersökt förekomsten…

Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen

En forskargrupp har studerat hur potatis, som uttrycker ett skalbaggsspecifikt cry-protein påverkar harlekinnyckelpigan och jordlöparen båda medlemmar av insektsordningen skalbaggar. Potatisen har utvecklats för att motstå angrepp från koloradoskalbaggen. I studien matades nyckelpigan med pollen från potatisen uppblandat med honung, medan jordlöparens diet bestod av fjärilslarver uppfödda på den genmodifierade potatisen. Ingen påverkan kunde påvisas…