Cry-proteiners påverkan på honungsbiet

Ett forskarlag från USA har genomfört en meta-analys av 25 studier där andra forskare, oberoende av varandra, studerat cry-proteiners påverkan på honungsbiet (Apis mellifera). Analysen visade att de cry-proteiner som produceras av Bt-grödor inte har någon negativ inverkan på honungsbin. Detta gäller, enligt forskarna, både grödor som är resistenta mot insekter inom ordningen coleoptera (skalbaggar) och grödor som är resistenta…

Insektsgener ger insektsresistenta grödor

Växter, djur och människor har alla ett liknande maskineri för att stänga av gener, en process som kallas RNA-interferens (RNAi) och som bygger på dubbelsträngat RNA. Denna process har man nu utnyttjat för att producera insektsresistenta grödor. För att identifiera insektsgener av potentiellt intresse matade man larver av majsrotbaggen med dubbelsträngat RNA från dess egna gener. Av de…

Antibiotikaresistenta jordbakterier i fält med genmodifierad majs

Att studera förekomst och mångfald av antibiotikaresistensgener i jordbakterier, och dessa geners möjligheter att överföras horisontellt (överföring av genetiskt material till annan än avkomman), är nödvändigt för att kunna uppskatta sannolikheten för ekologiska (och möjligtvis kliniska) konsekvenser av en eventuell överföring av gener från genmodifierade växter till jordbakterier. Franska och schweiziska forskare har undersökt förekomsten…

Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen

En forskargrupp har studerat hur potatis, som uttrycker ett skalbaggsspecifikt cry-protein påverkar harlekinnyckelpigan och jordlöparen båda medlemmar av insektsordningen skalbaggar. Potatisen har utvecklats för att motstå angrepp från koloradoskalbaggen. I studien matades nyckelpigan med pollen från potatisen uppblandat med honung, medan jordlöparens diet bestod av fjärilslarver uppfödda på den genmodifierade potatisen. Ingen påverkan kunde påvisas…