De första landlevande växterna ”stal” gener från alger

Bild på växtfossil i två stenar
Växtfossil

En gelatinös klump på en våt sten ledde till upptäckten att jordbakterier troligtvis hjälpte växterna att erövra land. En tysk fykolog (algexpert) stötte 2006 på en ovanlig alg. Det visade sig att algen upptäckts i Frankrike 1845, men aldrig beskrivits vetenskapligt förrän nu då den getts den namnet Spirogloea muscicola.

De första växterna på jorden var vattenlevande alger. För att överleva på land krävdes helt nya egenskaper. I den nya studien visar den tyske forskaren och samarbetspartners i andra länder att dessa egenskaper troligtvis ”stulits” från en helt annan art, en jordbakterie som varit landlevande i miljarder år.

De identifierade 902 gener som Spirogloea muscicola och en nära släkting till den delade med landlevande växter, men saknades i andra alger. Det rörde sig bland annat om gener som gör att algerna kan klara av uttorkning och andra stressfaktorer.

Istället för att uppfinna hjulet igen ”stal” troligtvis de tidiga landlevande växterna gener från algerna och inkorporerade dem i sin egen arvsmassa.

Marie Nyman
Källor
Genomes of Subaerial Zygnematophyceae Provide Insights into Land Plant Evolution.Cheng et al, Cell Volume 179, Issue 5, 14 November 2019; Alien genes from bacteria helped plants conquer the land. Science By Elizabeth Pennisi Nov. 14, 2019; One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants. One Thousand Plant Transcriptomes Initiative, Nature volume 574, pages 679–685 (2019)