De första odlade blodkärlen har framställts från stamceller

Genom att använda humana stamceller har forskare för första gången lyckats odla modeller av riktiga blodkärl i laboratoriet. Blodkärlen är så kallade organoider, vilka är små artificiellt framställda mini-organ i 3D format som kan användas för att studera sjukdomar och möjliga behandlingar av dessa.

Forskarna som framställt blodkärlen visade hur dessa kan fungera som modell för riktiga organ genom att transplantera in dem i möss där de växte vidare till funktionella artärer och kapillärer.

Blodkärlen är det centrala organet för många av vår tids folksjukdomar som till exempel hjärtinfarkter och diabetes. De långsiktiga komplikationerna av diabetes är vaskulära och kopplade till att blodkärlens basmembran är förtjockat vilket i sin tur leder till att kroppens vävnader får en sämre syresättning. I värsta fall kan den strypta syresättningen resultera i blindhet, njursvikt, svårläkta sår och risk för att behöva amputera.

Även om diabetes är en välstuderad sjukdom finns lite kunskap om hur dessa förändringar i blodkärlen uppstår. Forskarna bakom studien ville undersöka om de artificiella blodkärlen kunde användas som modell för att studera denna aspekt av diabetes och lät dem växa i en ”diabetes-miljö”. Precis som hos en diabetespatient förtjockades de artificiella blodkärlen i en sådan omgivning.

Genom att tillsätta verksamma substanser från dagens diabetesmediciner kunde forskarna bekräfta att dessa inte behandlar och minskar förtjockningen av blodkärlen. Däremot fann de en ny substans som fick blodkärlen att återgå till en normal storlek trots att de växte i en ”diabetes-miljö”. Substansen hämmar ett enzym (gamma-sekretas) som annars stör blodkärlens normala funktion och kan utgöra en god kandidat för att behandla patienter med vaskulära komplikationer av diabetes.

/Mia Olsson

Källa: Human blood vessel organoids as a model of diabetic vasculopathy. Nature (2019)