Eftertraktade ämnen i växten stevia med hjälp av GMO

Bild på steviaplanta.
Stevia.

Avansya, ett samriskföretag mellan Cargill and Royal DSM, har startat den första kommersiella produktionen av det kalorifria sötningsmedlet Eversweet. Sötningsmedlet innehåller ämnen från växten stevia.

Det finns flera så kallade steviolglykosider i stevia. Den som kallas Reb A finns i tillräcklig mängd för att kunna utnyttja stevia kommersiellt, men det ämnet har en bitter eftersmak. Två andra glykosider i stevia Reb M och Reb D, är mer eftertraktade, men finns bara i väldigt små kvantiteter i steviabladen.

Den nya produkten är framtagen genom att modifiera jäst med gener från stevia och andra växter. Dessa gener producerar enzymer som kan omvandla enkla sockerarter som sackaros, glukos och fruktos till steviolglykosiderna Reb D och Reb M.

Ett annat företag, Sweegen, låter först genmodifierade jästsvampar producera de enzymer som behövs för att bilda ett av ämnena, Reb M. Därefter renas enzymerna fram och blandas med extrakt av steviablad. I oktober lämnade den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) sitt vetenskapliga yttrande om den sistnämnda produkten. Slutsatsen från EFSA:s panel för livsmedelstillsatser och smakämnen var att det inte fanns några säkerhetsrisker med produktionen av Reb M.

Marie Nyman

Källor
Cargill-DSM joint venture Avansya starts commercial-scale production of EverSweet™ stevia sweetener, as consumers increasingly demand reduced-calorie food and beverages. Press release 14 November 2019.

Getting to the Zero Calorie Sweetness: https://www.cargill.com/food-beverage/na/getting-to-the-zero-calorie-sweetness

Safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food additive: Rebaudioside M produced via enzyme-catalysed bioconversion of purified
stevia leaf extract. EFSA 28 October 2019