Från livshotande sjukdom till botad? En tredje genterapi för blödarsjuka på väg att godkännas inom EU

Fram till mitten av förra seklet nådde personer med blödarsjuka sällan tjugoårsåldern. Idag finns ersättningsbehandling som gör att blödarsjuka kan leva ett mer normalt liv. I maj 2024 gav EU:s läkemedelsmyndighet grönt ljus till en tredje potentiellt botande genterapi. Nu är frågan om vi som samhälle kan betala för behandlingarna. Prislappen visar mellan 30 och…

Kan genetisk modifiering bidra till att rädda almarna?

Almen och asken är idag akut hotade av aggressiva svampsjukdomar. För att återfå livaktiga bestånd behövs almar och askar med motståndskraft mot de här sjukdomarna. I en statlig utredning föreslås finansiering för förädling för sjukdomsresistent alm och ask. Den föreslår också genetisk modifiering för att ge almarna motståndskraft, som en plan B om förädlingsstrategin inte…

Tillstånd återkallat för odling av gyllene riset i Filippinerna

Det gyllene riset har modifierats genetiskt för att få en hög halt betakaroten, vilket gör riset gult. Betakaroten omvandlas i kroppen till A-vitamin som är en brist hos människor i många utvecklingsländer. Riset togs fram för 20 år sedan, men först 2021 godkände Filippinerna som första land riset för kommersiell odling, efter omfattande hälso-och miljöriskanalyser.…

Hur går förhandlingarna i EU om en ny förordning för växter förädlade med gensaxen? Senaste: Europaparlamentet verifierade sitt ja den 24/4 men förhandlingarna har strandat i ministerrådet

Förhandlingar pågår om kommissionens lagförslag som gäller grödor förädlade med nya genomiska tekniker (NGT), som till exempel gensaxar. I förslaget ska NGT-förädlade växter lyftas ut från den lagstiftning som gäller genetiskt modifierade organismer. Det finns fortfarande knutar kvar att lösa upp – den förmodligen svåraste handlar om det ska vara möjligt att ta patent på…

Kan genetiskt modifierade bakterier göra modeindustrin mer hållbar?

I en ny studie som publicerats i Nature Biotechnology visar en grupp forskare hur de tillverkar ett svart läderliknande material med hjälp av genetisk modifierade bakterier. Materialet har tagits fram för att användas inom modeindustrin och är ett miljövänligt alternativ till läder och konstläder. Genetiskt modifierade mikroorganismer, till exempel bakterier, används inom många industrier. Bakterier…