Mjöldaggsresistens och sterilitet

Pollenslangar och hyfer är inte bara lika utseendemässigt, de behöver även liknande proteiner. En pollenslang är en utväxt från ett pollenkorn genom vilken cellkärnor vid befruktning överförs till äggcellen. Hyfer är små tunna celltrådar som bygger upp svamparnas mycel. En forskargrupp har nu identifierat ett protein som sammanlänkar hyfers möjlighet att infektera en växt och…

Osynliga svampar lurar tomatens immunsystem

När en svamp infekterar en planta känner växten igen svampen på grund av kitinfragment från svampens cellvägg. Kitin finns inte naturligt i växter så tomatens immunsystem reagerar på kitinet som något främmande och oönskat och signalerar till immunsystemet att bekämpa infektionen. Svampen Cladosporium fulvum, som orsakar bladmögel på tomatplantor, har dock ett hemligt vapen. Den…

Strategier för att förhindra resistensutveckling

Genetiskt modifierad insektsresistent Bt-majs och Bt-bomull odlas för att kontrollera skadegörare och har sedan de först introducerades 1996 odlats på mer än 200 miljoner hektar världen över. Dessa grödor är fortfarande effektiva även om några insektspopulationer har rapporterats börja utveckla resistens mot det insektsgift växterna producerar. Att insektspopulationer utvecklar resistens mot de ämnen som människan…

Ris med effektivare fotosyntes

Ett mycket ambitiöst projekt, lett av det internationella risforskningsinstitutet IRRI i Filippinerna, har fått 11 miljoner amerikanska dollar från Bill & Melinda Gates fond. Projektet har som mål att omvandla C3-växten ris till en C4-växt. Fotosyntesen är den process med vilken växter använder solens energi för att omvandla koldioxid och vatten till kolhydrater och syre.…

Den gyllene senapen

Karotenoider är röda, gula och orange pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, till exempel betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin. A-vitaminbrist orsakar stora hälsoproblem i vissa delar av världen. Den mest kända grödan som genetiskt modifierats för att innehålla betakaroten är nog det gyllene riset, men det är inte…