Generna som kan rädda vetet

Bild på veteax
Vete, Triticum aestivum

Svartrost (Puccinia graminis) är en svamp som förekommer över hela världen och infekterar olika typer av sädesslag och vilda gräsarter. Under en del av sin livscykel lever den på unga berberisblad. När sambandet mellan svartrostangripen stråsäd och närheten till bestånd av berberisbuskar upptäcktes lagstiftade många länder
om att berberis skulle utrotas.

År 1918 instiftades i Sverige en lag som sa att berberis som växte närmre än 200 meter från en åker skulle utrotas. Senare fick vi en lag om total utrotning, en lag som avskaffades 1994. Anledningen till att lagen avskaffades var att svartrosten inte längre var något problem då växtförädlare tagit fram vetesorter som var motståndskraftiga. Det senaste allvarliga utbrottet i Sverige skedde i början av 1950-talet då en tredjedel av den svenska veteskörden gick förlorad på grund av svartrost.

Berberisbusken har efter det att lagen upphävdes blivit allt vanligare i det svenska landskapet. Det har gynnat den biologiska mångfalden, vilket inkluderar svartrosten. Enligt en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, angrips inte vete av svartrost i Sverige idag. Om en aggressiv variant kommer in kan dock svartrost i vete bli ett stort problem eftersom alla förutsättningar för en epidemi finns i Sverige.

För snart 15 år sedan identifierades en ny och aggressiv form av svartrost (Puccinia graminis tritici) som angriper brödvete (Triticum aestivum). Eftersom den upptäcktes i Uganda 1999 kallas den Ug99. Sedan dess har Ug99 spridit sig till andra afrikanska länder och förväntas så småningom sprida sig till andra världsdelar som Europa. Ug99 anses utgöra ett allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen eftersom vete står för 20 % av världens kaloriintag.

Nu har två olika forskargrupper isolerat nya gener som ger motståndskraft mot svartrost. Den ena gruppen isolerade en gen från en vild vetesläkting, bockvetet Aegilops tauschii, den andra från det domesticerade enkornsvetet Triticum monococcum. Kombineras dessa två gener ger det vetet motståndskraft mot alla kända varianter av svartrost.

Marie Nyman

Källor: The Gene Sr33, an ortholog of Barley Mla Genes, Encodes Resistance to Wheat Stem Rust Race Ug99, Periyannan et al, Sciencexpress 27 juni (2013); Identification of Wheat Gene Sr35 That Confers Resistance to Ug99 Stem Rust Race Group, Saintenac et al, 27 June 2013 / Page 1 / 10.1126/science.1239022 Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust, Anna Berlin, Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2012:79