Genomredigerade grisar med motståndskraft mot allvarlig virussjukdom

Bild på virusresistenta grisar
Virusresistenta grisar. Foto: Roslininstitutet.

Forskare vid bland annat Roslininstitutet i Edinburgh har med hjälp av genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 avlat fram grisar med motståndskraft mot världens kostsammaste infektionssjukdom hos gris. Det rör sig om PRRS, en virussjukdom som orsakar djuren lidande och som klassas som en av de allvarligaste grissjukdomarna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

PRRS är en förkortning av engelskans Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome och PRRS-viruset infekterar vissa typer av grisens makrofager. Makrofag betyder storätare och är en del av immunförsvaret. Viruset tar sig in i makrofagerna med hjälp av en receptor, ett mottagarprotein, på makrofagens yta. Det är genen för detta mottagarprotein som forskarna redigerat.

Tidigare har andra forskare inaktiverat genen, men eftersom den har viktiga biologiska funktioner kan det få negativa effekter. Det de skotska forskarna nu gjort är att bara avlägsna en liten del av genen så att den behåller sin funktion samtidigt som grisarna blir resistenta mot sjukdomen. Hittills har forskarna avlat fram tre generation genomredigerade grisar med över 10 kullar utan att några negativa effekter observerats.

I Sverige konstaterades fall av sjukdomen för första gången 2007, ett utbrott som bekämpades framgångsrikt. Idag är Sverige fritt från PRRS-viruset, men eftersom viruset finns i stora delar av världen, inklusive de flesta länder i Europa, finns risken att svenska grisar åter drabbas av sjukdomen. PRRS lyder under svenska epizootilagen, en lag som reglerar allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas via smitta bland djur eller från djur till människa.

Forskare vid Roslininstitutet har tidigare avlat fram genomredigerade grisar som är motståndskraftiga mot afrikansk svinfeber. En liten genetiskt ändring gör att grisarnas immunsystem mer liknar vårtsvinets, en släkting till den domesticerade grisen som är motståndskraftig mot viruset.

Källor
Pigs lacking the scavenger receptor cysteine-rich domain 5 of CD163 are resistant to PRRSV-infection. Burkard et al, Journal of Virology, online 20 June 2018, doi:10.1128/JVI.00415-18

Gene-edited pigs are protected from porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Whitworth et al, Nature Biotechnology doi:10.1038/nbt.3434, Published online 07 December 2015

Mammalian interspecies substitution of immune modulatory alleles by genome editing. Lillico et al, Scientific Reports volume 6, Article number: 21645 (2016)