Kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor 2017

Bild på rapsfält.
Raps, Brassica napus.

Under 2017 odlades genetiskt modifierade grödor i 24 länder på en areal om totalt cirka 190 miljoner hektar. De största arealerna odlades i USA, följt av Brasilien, Argentina, Kanada, Indien och Paraguay.

Genetiskt modifierad sojaböna odlades på 77 procent av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 80 procent, för majs 32 procent och för raps 30 procent.

Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2017 var insektsresistent aubergine, virusresistent squash, virusresistent papaya, herbicidtolerant alfalfa och en för djuren mer lättsmält alfalfa, bladmögelresistent potatis och potatis som inte mörknar vid skada, äpplen som inte mörknar vid skada och ananas som innehåller höga halter antocyanin och som därför är rosa istället för gul.

En genetiskt modifierad gröda är godkänd för odling inom EU. Det är en majs som är resistent mot bland annat majsmott och som betecknas MON810. Inom EU odlades den insektsresistenta majsen i Spanien och Portugal på totalt cirka 135 500 hektar. Från MON810 förädlas majsen vidare för att få fram olika sorter för olika odlingsförhållanden. I december 2017 över 200 majssorter som bygger på MON810 i EU:s gemensamma sortlista över arter av lantbruksväxter.

Källa: ISAAA Brief 53-2017: Global Status of Commerzialized GM/Biotech Crops: 2017