Många vilda och odlade växter är naturligt genmodifierade

Bild på jordnötter.
Jordnöt, Arachis hypogaea

När genetiskt material överförs mellan obesläktade arter kallas det horisontell genöverföring. Den här typen av överföring av genetiskt material är ett välkänt fenomen bland encelliga organismer som till exempel bakterier.
Nu när många arters hela genom finns digitalt i databaser är det relativt enkelt att även studera hur vanligt horisontell genöverföring är bland växter och djur.I en nyligen publicerad studie visar forskare att DNA från jordbakterien Agrobacterium sp. finns i så väl odlade som vilda växter. Bland de arter som naturligt genmodifierats finns humle, valnöt, wasabi, jordnöt, trädgårdsnejlika, amerikanskt tranbär och vitblära. Tidigare har forskare visat att bakteriegener även finns i bland annat gulsporrens, sötpotatisens och flera arter av tobaks arvsmassa.

Källa: Widespread occurrence of natural genetic transformation of plants
by Agrobacterium. Tatiana V. Matveeva and Léon Otten, Plant Molecular Biology, November 2019, Volume 101, Issue 4–5, pp 415–437