Marknadsgodkännandet av Amflorapotatisen ogiltigförklaras

Potatis, Solanum tuberosum.

Potatis innehåller vanligtvis två typer av stärkelsemolekyler, amylos och amylopektin. Båda är uppbyggda av sockerarten glukos, men medan amylos är en linjär molekyl så är amylopektin förgrenad. Det gör att amylos respektive amylopektin har olika användningsområden inom industrin. Amflora är modifierad så att den innehåller nära 100 procent amylopektin. En ansökan om marknadsgodkännande av Amflora lämnades första gången in av svenska Amylogene AB 1996. Eftersom EU: s medlemsstater vid upprepade tillfällen misslyckades att godkänna eller förkasta kommissionens förslag till beslut godkände kommissionen Amflora 2010. Amflora ägdes då av tyska BASF.

Ungern, Frankrike, Österrike, Polen and Luxemburg har ifrågasatt kommissionen beslut att godkänna potatisen och i december 2013 ogiltigförklarade EU-tribunalen beslutet. Beslutet torde dock inte få någon praktisk betydelse eftersom BASF Plant Science redan i januari 2012 meddelade att man upphör med sin verksamhet i Europa. Vidare har förtaget utvecklat modernare sorter med samma egenskap, vilket gör att Amflorapotatisen med största sannolikhet inte heller kommer att odlas i någon annan del av världen.

Marie Nyman

Källa: Pressmeddelande, Jordbruksverket 13 dec 2013