Mikrobiomet i global skala

Ektomykorhizza

Marken vimlar av mikroorganismer som utför olika processer som till exempel nedbrytning av organiskt material. För att bättre kunna förstå dessa processer och för att få insyn i hur mikroorganismerna påverkas av olika miljöfaktorer har initiativet The Earth Microbiome Project startats. Målet med det tvärvetenskapliga projektet är att analysera och kategorisera olika populationer av mikroorganismer i olika ekosystem.

Med hjälp av storskaliga analyser som bland annat genomik (analys av arvsmassan) och transkriptomik (analys av vilka gener som översätts till RNA) ska totalt 200 000 prover från hela världen analyseras och en global atlas över olika ekosystem sammanställas.

Vissa gener uttrycks bara under speciella omständigheter. Ett exempel är Oceanospirillales-bakteriernas förändrade aktivitet efter olyckan med oljeplattformen Deepwater Horizon år 2010. Dessa havslevande bakterier började efter olyckan att uttrycka gener vars produkter kunde bryta ner och därmed avlägsna en del av oljan.

Mikroorganismer som finns i marken kan vara gynnsamma för växter. Ett exempel är mykorrhiza, ett komplex mellan svamptrådar och växters rötter som hjälper växterna att etablera sig i marken. Svamparna koloniserar växternas rotsystem och bildar nätverk som förbättrar växternas upptag av vatten och mineraler. Förhållandet mellan svampar och växter är symbiotiskt. Svamparna förbättrar växternas förutsättningar att etablera sig och svamparna är beroende av växternas fotosyntes som förser dem med kolhydrater.

En studie som publicerades under 2013 visar att backtrav (Arabidopsis thaliana) som odlas i jord där backtrav har odlats tidigare växer bättre under till exempel torka. Undersökningar av jorden kring växternas rötter visade att det fanns 41 olika arter av bakterier. Analysen avslöjade också att växterna uttryckte mindre av de gener som är kopplade till torkstress än växter
som odlades i jord där det inte odlats backtrav tidigare. Forskarna tror att en viss sammansättning av bakterier i marken skulle kunna spela en viktig roll speciellt i de länder där tillgången till vatten är begränsad.

Natalie von der Lehr

Källor: The Earth Microbiome Project, www.earthmicrobiome.org; Jansson et al, Nature 494:40 (2013); Mason et al, ISME Journal 6:298 (2012); Roger East, Nature 501:S18 (2013); Zolla et al, Applied Soil Ecology 68:1 (2013)