Mikrobiomet i våra hem

Bild på hus.
Mikrobiomet i våra hem.

Det USA-baserade projektet Home Microbiome Project har undersökt sju familjer och deras hem under sex veckor. 1 625 prover samlades in från hus, de människor som bodde där och deras husdjur. Resultaten visade att ett hus mikrobiom härstammade från den familj som bodde där. När en ny familj flyttade in etablerade sig snabbt deras mikrobiom. Forskarna menar att man kan prata om ett mikrobiellt fingeravtryck.

Natalie von der Lehr

Källa: Lax et al, Science 345, 1048 (2014)