Odling av genmodifierad majs minskar bekämpningsmedelsanvändningen i närliggande odlingar

Bild på Larv av majsmott, Ostrinia nubilalis
Larv av majsmott, Ostrinia nubilalis

Genetiskt modifierad majs med motståndskraft mot insektsangrepp har odlats i över 20 år. De gener majsen modifierats med har isolerats från bakterien Bacillus thuringensis och den här typen av insektsresistenta grödor kallas därför Bt-grödor.

Forskare vid universitetet i Maryland har studerat hur odling av Bt-majs påverkat odlingar av andra typer av grödor i närliggande områden. De har arbetet med data från perioden 1976 till 2016 och den majs som studerats är resistent mot bland annat majsmott.

Forskarna kunde visa att de ekonomiska förlusterna till följd av angrepp av majsmott på bönor, spansk peppar och sockermajs minskat efter det att Bt-majs började odlas. De analyserade också hur odling av Bt-majs påverkat användningen av insekticider i odlingar av sockermajs och spansk peppar i delstaten New Jersey. Insekticid-användningen minskade från 2,9 kg/hektar 1992 till 0,75 kg/hektar 2016. Motsvarande siffror för sockermajs var 2,64 kilo/hektar respektive 0,55 kg/hektar.

Källa: Regional pest suppression associated with widespread Bt maize adoption benefits vegetable growers. Dively et al, PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.73/pnas.1720692115 (2018)