Olika syn på om genomredigerade grödor ska regleras eller inte

Bild på sax
Genomredigeringstekniker som CRISPR/Cas9 kallas populärt för gensaxar

En panel vid Japans miljödepartement rekommenderade i veckan att grödor som tagits fram med genomredigeringstekniker och inte innehåller något främmande DNA inte ska regleras som en genetiskt modifierad organism. Genomredigeringstekniker kallas populärt för gensaxar.

Tidigare i år meddelade USA:s jordbruksminister att de inte kommer att reglera genomredigerade grödor. Genom att undanta genomredigering från reglering vill de möjliggöra innovation där det inte finns någon risk. Nya förädlingstekniker är enligt jordbruksministern enormt löftesrika när det gäller att ta fram grödor som till exempel kan motstå skadegörare och torka.

Redan 2015 uppdaterade Argentina sin lagstiftning. Det ska göras en bedömning från fall till fall och innehåller grödan inte något nytt DNA regleras den inte. Det innebär att om gensaxar enbart används för att skapa riktade mutationer så regleras inte grödan.

På en fråga från Rothamsteds Research svarade brittiska myndigheter tidigare i år att i de fall en genomredigeringsteknik som CRISPR/Cas9 ger upphov till genetiska förändringar som kan ha uppstått naturligt eller genom traditionell förädling så omfattas den inte av lagstiftningen. Jordbruksverket kom till samma slutsats när de i december 2015 bedömde att backtrav som redigerats med hjälp av CRISPR/Cas9 och inte innehåller något nytt DNA inte behöver något tillstånd för att odlas.

Inom EU har frågan om riktade mutationer, som skapats med hjälp av en gensax, leder till en genetiskt modifierad organism som ska regleras diskuterats i över 10 år. I juli i år yttrande sig EU-domstolen i saken. Enligt direktiv 2001/18 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön leder mutagenes till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. Domstolen menade dock att det bara är växter som tagits fram med tekniker som fanns när direktivet trädde i kraft som kan undantas. Växter som tagits fram genom att utsätta växtmaterial för strålning eller mutagena ämnen är alltså fortsatt undantagna, medan växter som förädlats med hjälp av till exempel gensaxen CRISPR/Cas9 ska regleras som en genetiskt modifierad organism. Domstolen öppnade även för att grödor som förädlats med hjälp av de äldre mutationsteknikerna kan regleras på nationell nivå.

USA:s jordbruksminister var inte sen att kommentera EU-domstolens tolkning av lagstiftningen. I ett pressmeddelande den 27 juli skriver han bland annat: ”“Government policies should encourage scientific innovation without creating unnecessary barriers or unjustifiably stigmatizing new technologies. Unfortunately, this week’s ECJ ruling is a setback in this regard in that it narrowly considers newer genome editing methods to be within the scope of the European Union’s regressive and outdated regulations governing genetically modified organisms. We encourage the European Union to seek input from the scientific and agricultural communities, as well as its trading partners, in determining the appropriate implementation of the ruling.”

I de fall en gensax används för att skapa riktade mutationer i arvsmassan går det inte att via analys avgöra hur grödan förädlats fram. Det kan röra sig om naturlig genetisk variation, mutationer som skapats med mutagena ämnen eller med hjälp av en gensax. EU-domstolens dom kommer därför att få återverkningar på till exempel den EU-gemensamma märkningslagstiftningen. Tillsynsmyndigheterna har ingen möjlighet att via provtagning och analys avgöra på vilket sätt produkten tagits fram. Därmed blir det problematiskt att upprätthålla den nolltolerans som lagstiftningen kräver vid inblandning av icke-godkända genetiskt modifierade organismer i livsmedel

 

Källor 

Japan Discuss Genome Editing Techniques, USDA GAIN Report Number: JA8048

Govt. panel to not regulate some genome editing (https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180821_14/)

USDA, press release No. 0070.18, March 28, 2018

Where GM meets GE, Rothamsted Research, News 18 May 2018

Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 111/18 Luxembourg, 25 July 2018

Secretary Perdue Statement on ECJ Ruling on Genome Editing. Pressmeddelande. Statement Release No. 0155.18

New plant breeding techniques: State-of-the-art and prospects for commercial development, JRC Scientific and Technical Report, 2011.