USA reviderar sin biotekniklagstiftning

I juli 2015 meddelade Obama-administrationen att de kommer att uppdatera regleringen av genetiskt modifierade grödor. De menar att det nästan 30 år gamla systemet är föråldrat och att det inte främjar allmänhetens förtroende. Revisionen är bland annat tänkt att förhindra onödiga barriärer för framtida innovationer och konkurrenskraft.

I en blogg-post på Vita husets webbplats skriver chefen för White House Office of Science and Technology Policy John P. Holdren och tre andra Vita huset-medarbetare att det nuvarande systemets komplexitet kan göra det svårt för allmänheten att förstå hur en riskvärdering går till. De skriver också att processen att få en genetiskt modifierad gröda godkänd kan vara en överdrivet stor utmaning, särskilt för små företag.

Marie Nyman

Källor: Memorandum for heads of food and drug administration, environmental protection agency, and department of agriculture, whitehouse.gov, 2015; Holdren JP, Shelanski H, Vetter D, Goldfuss C. Improving transparency and ensuring continued safety in biotechnology, whitehouse.gov, 2015.