GMO-lagstiftningen

Inom EU finns en gemensam lagstiftning som reglerar användning av genetiskt modifierade organismer (GMO).

 På genteknik.nu kan du läsa mer om lagstiftningen.


Förslag från kommissionen för att lösa blockeringen vid godkännande av genetiskt modifierade organismer (februari 2017)
Ingen kvalificerad majoritet trots direktiv om medlemsstaternas självbestämmande när det gäller odling av genetiskt modifierade grödor (januari 2017)
Fransk domstol begär förhandsavgörande från EU-domstolen om genomredigering (december 2016)
Jordbruksverket granskar riskbedömning av GMO (oktober 2016)
USA inför märkning av genetiskt modifierade livsmedel (augusti 2016)
Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner (april 2016)
Hanteringen av GMO kritiseras av ombudsmannen (februari 2016)
Utredning om märkning av kött från djur som utfodrats med GMO (januari 2016)
Brittisk rapport om genmodifierade insekter och GMO-lagstiftningen (januari 2016)
Modifiera växter utan att använda hybridnukleinsyra (januari 2016)
Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO (januari 2016)
GMO eller inte GMO? globala riktlinjer nödvändiga enligt brittisk forskare (december 2015)
Resultat från GRACE-projektet - rutinmässiga utfodringsförsök på råttor tillför inte något vid riskbedömning av GMO (november 2015)
Parlamentet förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (oktober 2015)
Nitton medlemsstater kräver att undantas från odling av genetiskt modifierade grödor (oktober 2015)
Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (september 2015)
USA reviderar sin biotekniklagstiftning (augusti 2015)
Förslag till ny lagstiftning som ger enskilda medlemsstater möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (april 2015)
Ny lagstiftning om medlemsstaternas möjligheter att förbjuda odling av genmodifierade grödor (april 2015)
Ny glyfosat-tolerant sojaböna utan patent (december 2014)
Ändrad fettsyrasammansättning med riktade mutationer (oktober 2014)
Ny teknik gör det enklare att studera malariaparasiten (oktober 2014)
Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer (augusti 2014)
Ett steg närmare självbestämmande om odling av GM-grödor (juni 2014)
GMO eller inte GMO? Kanada godkänner raps som tagits fram med ny teknik (maj 2014)
Reglering av växter som producerar medicinska eller industriella produkter (februari 2014)
Nya tekniker i förhållande till klassisk och genteknisk förädling (februari 2014)
Ny genomförandeförordning på plats (januari 2014)
Marknadsgodkännandet av Amflora ogiltigförklaras (december 2013)
Pollen i honung och Frankrikes nationella odlingsförbud (september 2011)
Genetiskt modifierat gräs och USA:s lagstiftning (augusti 2011)
Ny EU-förordning - Låga halter av icke godkända GMO i foder (augusti 2011)
Forskare föreslår särskild märkning av vissa GMO (december 2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »