Hur växter ökar sitt zinkupptag

Zink är ett viktigt ämne för alla levande organismer. Brist på zink gör att växter ökar sin kapacitet för zinkupptag. Hur detta regleras på molekylär nivå har hittills varit okänt, men nu har forskare identifierat två gener som styr detta. Produkten från de två generna är så kallade transkriptionsfaktorer, vilket innebär att de styr hur…

Klartecken för sojaböna med förändrad oljesammansättning

USA:s jordbruksdepartement (USDA) har gett klartecken till kommersiell odling av den första genetiskt modifierade grödan med förändrad fettsyresammansättning. Den modifierade sojabönan producerar en olja med en sammansättning liknande olivoljans. Den konventionella sojaoljan är instabil, vilket bland annat leder till att den oxiderar (härsknar) vid höga temperaturer. För att stabilisera konventionell sojaolja härdas den, en process…

Mjöldaggsresistens och sterilitet

Pollenslangar och hyfer är inte bara lika utseendemässigt, de behöver även liknande proteiner. En pollenslang är en utväxt från ett pollenkorn genom vilken cellkärnor vid befruktning överförs till äggcellen. Hyfer är små tunna celltrådar som bygger upp svamparnas mycel. En forskargrupp har nu identifierat ett protein som sammanlänkar hyfers möjlighet att infektera en växt och…

Osynliga svampar lurar tomatens immunsystem

När en svamp infekterar en planta känner växten igen svampen på grund av kitinfragment från svampens cellvägg. Kitin finns inte naturligt i växter så tomatens immunsystem reagerar på kitinet som något främmande och oönskat och signalerar till immunsystemet att bekämpa infektionen. Svampen Cladosporium fulvum, som orsakar bladmögel på tomatplantor, har dock ett hemligt vapen. Den…

Strategier för att förhindra resistensutveckling

Genetiskt modifierad insektsresistent Bt-majs och Bt-bomull odlas för att kontrollera skadegörare och har sedan de först introducerades 1996 odlats på mer än 200 miljoner hektar världen över. Dessa grödor är fortfarande effektiva även om några insektspopulationer har rapporterats börja utveckla resistens mot det insektsgift växterna producerar. Att insektspopulationer utvecklar resistens mot de ämnen som människan…