Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien

I Indien odlas bomull främst av småskaliga lantbrukare med en gård om mindre än sex hektar. Den insektsresistenta Bt-bomullen har funnits på den indiska marknaden sedan 2002 och 2011 var cirka 90 procent av all bomull som odlades i Indien Bt-bomull. Forskare vid institutionen för Jordbruksekonomi och landsbygdsutveckling i Göttingen, Tyskland har undersökt hur odling av Bt-bomull…

Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas

Med ekosystemtjänster menas de ekologiska processer som är till nytta för människan. En viktig sådan tjänst är naturliga fiender till växtskadegörare. Det intensiva jordbruket kan negativt påverka populationer av dessa skadedjursbekämpare och därmed de tjänster de tillhandahåller. För att undersöka hur storskalig odling av insektsresistent Bt-bomull påverkar växtskadegörares naturliga fiender (predatorer) har forskare mellan 1990…

Svampgenen som ger torktåligare, friskare och nyttigare tomater

Forskare från Indien och USA har kopierat en gen från vinterskivling (Flammulina velutipes) och satt in den i tomat. Detta gjorde tomatplantorna tåligare mot torka och angrepp från en sjukdomsframkallande svamp (Sclerotinia sclerotiorum) som ger upphov till bomullsmögel och rotfruktsröta. Dessutom fick tomatfrukterna ett bättre näringsinnehåll. Svampgenen har kopior i många andra arter, till exempel…

Tomatens arvsmassa kartlagd

Ett internationellt konsortium har kartlagt arvsmassan från den domesticerade tomaten (Solanum lycopersicum) och dess vilda släkting Solanum pipinellifolium. Detta anses så betydelsefullt att tomaten hamnade på omslaget till den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Den tomatsort som forskarna kartlagt används vid ketchuptillverkning. Den togs fram av företaget Heinz vars grundare sägs vara upphovsman till aforismen ”To improve…

Ta bort istället för att lägga till – mutation gör riset resistent mot bakterier

Bakterien Xanthomonas oryzae orsakar bladfläcksjuka på ris. Som en del i infektionsprocessen utsöndrar bakterien proteiner som binder till och aktiverar vissa gener (S-gener) i riset. I den S-gen som forskarna riktade in sig på finns ett särskilt avsnitt som bakterieproteinerna binder till. Forskarna avlägsnade delar av detta bindningsställe med genomredigeringstekniken TALEN och bakterieproteinet kunde därmed inte aktivera…